ja, ja hvis du virkelig vil hav duen, så ta´ den da.
Kea vil også gerne have duen